Gebruiksovereenkomst

1. Algemeen

Deze gebruikersovereenkomst bevat de bepalingen en de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de informatie en diensten aangeboden door de website http://eformity.nl. Door het bezoeken van de website stemt men automatisch in met de bepalingen van deze gebruikersovereenkomst. eformity behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze gebruikersovereenkomst te wijzigen. De aangepaste gebruikersovereenkomst zal worden bekendgemaakt op de site en zal automatisch van kracht worden na de bekendmaking.

2. Aansprakelijkheid

eformity kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de website. Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiƫle compensatie. eformity is niet verantwoordelijk voor mogelijk geleden directe, indirecte of incidentele schade, winstderving of voor eender welke schade veroorzaakt door het verschaffen, compileren, schrijven of interpreteren van informatie.
eformity kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het (tijdelijk) uitvallen of eventueel slecht functioneren van de website.
eformity is niet verantwoordelijk voor links naar sites die beheerd worden door derden. eformity oefent geen enkele controle uit over de voormelde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. De opname van links naar deze websites betekent niet dat eformity de elementen goedkeurt die deze sites bevatten.

3. Intellectuele eigendom en copyright

De gebruiker erkent nadrukkelijk dat de op de site verstrekte gegevens eigendom zijn en blijven van eformity, tenzij uitdrukkelijk de bezitter van het copyright wordt vermeld. Niets van de site mag gebruikt worden voor reproductie, aanpassing, verspreiding, verkoop, publicatie of commerciƫle doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van eformity.

Show Buttons
Hide Buttons